ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ | Mgr. Ivo Kráčmar

Kancelář

Advokátní kancelář v Olomouci, kterou provozuje Mgr. Ivo Kráčmar, advokát s dlouholetými zkušenostmi z generální právní praxe působí nepřetržitě od roku 2000 a nabízí všestrannou a profesionální právní pomoc od právního poradenství až po komplexní vyřízení složitých právních případů.

Právní služby

Poskytujeme právní poradenství a služby především v oblasti občanského, trestního, rodinného, pracovního a samozřejmě i dalšího platného práva. Nabízíme zastoupení před soudy civilními, trestními, rozhodčími i před orgány státní správy, sepisování listin, návrhů a podání jménem klienta.

Advokátní kancelář

Mgr. Ivo Kráčmar
Táboritů 1
779 00 Olomouc
mob. +420 602 547 050
tel. +420 585 224 582